Strona głównaO fundacji


O fundacji

Fundacja Charyratywna "Morze Miłości" jest organizacją katolicką i apolityczną. W swoich działaniach statutowych ma:

  1. Działalność charytatywna w zakresie rozwoju opieki paliatywno-hospicyjnej nad chorymi oraz opieka nad rodzinami i bliskimi osób terminalnie chorych.
  2. Pielęgnowanie tradycji kulturowych i religijnych Kościoła Katolickiego oraz działalność na rzecz cywilizacji chrześcijańskiej i rozwoju społeczeństwa polskiego.
  3. Działalność charytatywna na rzecz dzieci potrzebujących wsparcia z rodzin niepełnych lub dysfunkcyjnych.
  4. Budowa Pomnika Dziecka Utraconego i działania na rzecz rodzin po stracie dziecka.
  5. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych i potrzebujących.