Strona głównaO fundacjiZarząd Fundacji


Zarząd Fundacji

Joanna Klimowicz Joanna Klimowicz - Prezes Zarządu

 

Danuta Woźniak Danuta Woźniak - W-ce prezes Zarządu

 

Krzysztof Sendecki ks. Krzysztof Sendecki - W-ce prezes Zarządu

 

Czesław Woźniak Czesław Woźniak - Skarbnik Zarządu

 

 

Członkowie Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzeń z racji pełnionych funkcji.